Statek Kunzendorf

Největší statek v kraji

Orlické hory leží v Sudetech a ty jsou neodmyslitelně spjaty s německy hovořícími obyvateli. Po vzniku Československa v roce 1918 vyhlásili Němci žijící v pohraničních částech Čech, Moravy a bývalého Rakouského Slezska ve dnech 29. a 30. října čtyři autonomní provincie (Deutschböhmen, Sudetenland, Böhmerwaldgau, Deutschsüdmähren), jež požadovaly nezávislost na Československu a přičlenění k Německému Rakousku, potažmo k nově vzniklé Německé republice. Celý severovýchod včetně Orlických hor, severozápad Moravy a Slezska spadal pod Sudetenland (Sudetsko). Nepřekvapí tedy, že původní název Kunčiny Vsi je Kunzendorf. Tak, jako je tomu u většiny obcí, ve kterých převažovalo německé obyvatelstvo, ani obec Kunčina Ves nemá dochovaný téměř žádný archivní materiál.

Samotná obec byla založena ve 13. století. Od 18. století byli Wanitschkovi vlivným rodem v obci a širším okolí. Pan Anton Wanitschke (15.6.1820-14.4.1892) byl úspěšný sedlák, který v 19. století v obci vlastnil velké hospodářství. Rodině se tak dařilo, že v místech dnešní Stodoly Antonín provozovala samostatný statek – dvě velké hospodářské budovy a stodolu (kolmo na sebe). V roce 1866 pan Anton nechal vystavět horskou alpskou Kapli sv. Anny, postavenou v neogotickém stylu. Následně v roce 1876 byla založena obecní škola. Wanitschkovi v Kunčině Vsi vlastnili statek se stodolou, obecní školu, kapli a množství polností.


Kunčina Ves roku 1905

Kunčina Ves byla součástí panství Rychnov nad Kněžnou a Černíkovice a spadala do působnosti farního úřadu Kačerov. Ve fondu této farnosti jsou dochovány kroniky z let 1835-1944. Politickou správu nad obcí vykonával až do roku 1949 (s výjimkou válečných let) okresní úřad v Žamberku. Místní národní výbor zde působil do roku 1955, poté byla obec sloučena nejprve s Uhřínovem a posléze se Zdobnicí.


Kunčina Ves roku 1959

Obecní škola Kunčina Ves byla pod tímto názvem provozována do roku 1948, následovala Národní škola Kunčina Ves (1948-1960) a konečně Základní devítiletá škola (1960-1975). V roce 1975 byl provoz školy zrušen, objekty chátraly a od 80. let minulého století byla ve škole provozována knihovna.


Kunčina Ves kolem roku 1975

Na základě privatizace ze dne 10. srpna 1994 byla škola převedena do majetku obce Zdobnice, od které ji úplatně získal pan Bedřich Šimánek, který zde provozoval penzion až do roku 2020.  (V roce 2010 byla provedena celková rekonstrukce kaple.) Následným majitelem se stává pan Jiří Králík, který školu a zbytky stodoly vlastní až do dnešních dní, kdy začíná nový příběh tohoto místa.

Napište nám

Napište, co máte na srdci. Ozveme se Vám.
Škola na Vsi
Kunčina Ves 61 u Zdobnice, Orlické hory, 516 01

info@skolanavsi.cz, +420 774 405 452

Provozuje:
Hanka HORALKA, s. r. o.
IČ 08941220
Hana Vosecká
hanka@skolanavsi.cz

Instagram | Facebook