Ubytovací řád

  • Hosté mohou užívat apartmán s kuchyňským koutem a sociálním zařízením, areál Školy na Vsi, vyhrazené parkovací místo před areálem, přilehlou zahradu a hřiště.
  • V apartmánech a vnitřních prostorách Školy na Vsi je zakázáno kouřit.
  • Návštěvy osob, které nejsou ve Škole ubytovány, je třeba předem dohodnout.
  • Ubytovatel není zodpovědný za Vaše děti, ani za škody, které nezavinil. Pokud způsobí host nebo osoba s ním ubytovaná či osoba, které po dohodě s ubytovatelem hosta navštívila, škodu, je třeba tuto neprodleně nahlásit ubytovateli. Za způsobenou škodu nese odpovědnost host a je povinen ji ubytovateli uhradit.
  • Při ztrátě klíčů je host povinen zaplatit ubytovateli v plné výši náklady spojené jak s otevřením dveří, tak i s výměnou zámků.
  • Hosté jsou povinni dodržovat ubytovací řád. Pokud host poruší hrubým způsobem pravidla dle ubytovacího řádu, je ubytovatel oprávněn předčasně ukončit jeho pobyt bez nároku na vrácení poplatku za pobyt a host je povinen neprodleně vyklidit apartmán.
  • Hosté bez rezervace Stodoly Antonín mají zakázáno se pohybovat v areálu stodoly. Případnou návštěvu areálu stodoly je třeba nahlásit předem.

Napište nám

Napište, co máte na srdci. Ozveme se Vám.
Škola na Vsi
Kunčina Ves 61 u Zdobnice, Orlické hory, 516 01

info@skolanavsi.cz, +420 774 405 452

Provozuje:
Hanka HORALKA, s. r. o.
IČ 08941220
Hana Vosecká
hanka@skolanavsi.cz

Instagram | Facebook